Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăLISTA cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoaseUniunea Europeană (UE) a adoptat mai multe acte normative care vizează promovarea reciclării și a economiei circulare.

  1. Directiva europeană privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (Directivea 94/62/CE, revizuită în 2018) – impune un nivel minim de reciclare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, precum și obiective de reducere a cantității de deșeuri de ambalaje produse.

  2. Directiva europeană privind gestionarea deșeurilor (Directivea 2008/98/CE) – stabilește obiective de prevenire a producției de deșeuri, precum și de reciclare și valorificare a deșeurilor, și impune obligații de colectare selectivă a deșeurilor.

  3. Regulamentul privind plasarea pe piață a produselor din plastic (Regulamentul (UE) 2019/904) – vizează reducerea impactului deșeurilor de plastic asupra mediului, prin limitarea producției și utilizării anumitor produse din plastic și impunerea unor cerințe pentru designul și etichetarea produselor din plastic.

  4. Regulamentul european privind substanțele chimice (REACH) (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006) – reglementează utilizarea substanțelor chimice și vizează protejarea sănătății umane și a mediului.

  5. Regulamentul european privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008) – stabilește cerințe pentru etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, în scopul protejării sănătății umane și a mediului.

  6. Regulamentul privind transferul deșeurilor (Regulamentul (CE) nr. 1013/2006) – reglementează transferul deșeurilor între statele membre ale UE și reglementează procedurile de control și urmărire a deșeurilor.